tisdag 11 november 2008

Bonde söker SOA

UK Defra (motsvarar nog jordbruksdepartementet) presenterade tillsammans med IBM deras pågående övergång till SOA. Målet är att lösa upp dagens funktionsorienterade monolitiska applikationer i olika återanvändbara tjänster. Dessa tjänster kan sen kombineras till användarcentrerade portal-applikationer. En mjölkbond kan då få information och hantera sina ärenden via en enda portal, istället för som nu via flera separata (ibland även överlappande) system.

Intressanta erfarenheter:
  • SOA är oftast dyrare i början då tjänster, infrastruktur (ESB) och stjänster måste tas fram. Det kan ta flera år innan tjänster kan börja återanvändas och investeringarna ger utdelning.
  • Det är viktigt att räkna på hela livslängden för systemet när man jämför med traditionella system.
  • Man måste planera för återanvändning. Det sker inte av sig själv. Det krävs en avvägning kring hur mycket man skall förbereda för återanvändning. Titta framåt!
  • Flera hinder i form av ovillighet till samarbete mellan avdelningar och diskussioner kring vem som skall betala för en delad tjänst måste diskuteras.
  • Virtualiserade driftsmiljöer är dyrt i början men betalar sig i längden då det förenklar omfördelning av resurser när behoven ändras.
För att få prestanda i systemet använder webbportalen en egen lokal databas för cachning och lagring av GUI-relaterad data. Alla transaktioner sker dock via ESB:n. Ibland fick de även gå direkt från portalen till App-servern. Det visar på att man nog inte kan vara för dogmatisk i sin syn på SOA.

Inga kommentarer: