onsdag 12 november 2008

IBM om Business Process Management

Eric Herness som är chefsarkitekt for IBMs BPM produkter höll ett föredrag där han gick igenom alla nyheter i deras produktsvit. Det är en imponerande samling produkter för att modellera, köra, förbättra och övervaka affärsprocesser. Målet med produkterna är att de ska hjälpa till att överbrygga det gap som finns mellan affärsverksamheten och IT. Fokus verkar vara på att få verksamhetsfolket att bli mer involverade i framtagandet och vidareutveckling av de affärsprocesser som implementeras i IT-systemen. IBM:s väg att åstadkomma detta är att försöka gå ifrån beskrivningar av affärsprocesser gjorda i programkod mot XML-beskrivningar och metadata, detta för att få ett bättre stöd i grafiska verktyg för att beskriva processerna. Affäsprocesserna ska dynamiskt kunna ändras av verksamhetsanvändare genom att modifiera processer, policys och affärsregler.

IBM har också tagit fram en ny produkt som heter Business Modeller där verksamheten själva ska kunna modellera, bygga och ändra affärsprocesserna och sedan ladda upp och testa dom utan att behöva involvera IT i detta läge. Allt detta för att verksamheten ska bli mer involverad och säkert för att det ser bra ut vid införsäljning av produkterna. Erik menade dock att detta tillvägagångssätt enbart fungerade för ett fåtal processer i dagsläget men att man jobbade på ökat stöd.

En annan intressant sak är det går att konfigurera att ändringar i processerna och affärsreglerna måste godkännas av både verksamheten och IT. Detta verkar ju vettigt eftersom det då blir tydligt att ansvaret för affärsprocesserna är ett delat ansvar mellan verksamheten och IT.

Inga kommentarer: