måndag 10 november 2008

Business och IT

Ett av mina mål med konferensen är att få en bredare bild av integration och SOA. Jag följde därför med slipsnissarna in på ”SOA Tomorrow and Beyond”. Där fick jag reda på att IBM framöver kommer att fokusera på att få en bättre koppling mellan modellerade processer (BPM) och verkligheten. Målet är att få bättre mätbarhet på hur förändringar i processerna påverkar affärerna.

Föreläsaren tryckte även på vikten av att IT finns med i diskussionerna i företagets högsta ledning. Idag är IT en strategisk del av företaget och därför måste IT snabbt kunna anpassas vid förändringar. Lösningen på hur IT snabbt kan anpassa sig stavas naturligtvis SOA...

Dagens bästa föreläsning handlade om patterns med WebSphere Message Broker. Föreläsaren visade vad brokern kan användas till och gav exempel på verkliga implementationer. De användningsområden han nämnde var:
  • Service enablement - Skapa tjänster på applikationer som saknar externt gränssnitt.
  • Service virtualization - Bygga en façade mot en eller flera underliggande tjänster, ex: content based router.
  • Message enablement - Möjliggöra messaging mot system som normalt kommunicerar på annat sätt, t.ex. via DB eller Filer.
  • File processing - Brokern kan t.ex. dela upp en inkommande batch-fil i flera meddelanden som sedan processas parallellt av olika system.
  • Event Processing - Lyssna på händelser från ett eller flera system för att t.ex. detektera kortbedrägerier.
Brokern verkar vara en häftig liten pryl som nog kommer att leva länge till, trots IBM:s egen konkurrent WebSphere ESB.

Goa Buzz words från idag: KAI (Key Agility Index) och LOB (Line of Business).

Inga kommentarer: