måndag 10 november 2008

SOA, sMash, REST


Något som slår en när man lyssnar på olika talare är att det är mycket agile, mashup och web 2.0.

Ett exempel: IBM håller på med ett nytt utvecklingsverktyg, sMash, som hade en framträdande plats på keynoten. sMash är tänkt att användas till web 2.0-utveckling. Tänk services a la REST, mash-ups och web så får du en bild av vad det är fråga om. Verktyget är i sig självt helt webbaserat.

Ett annat exempel: När man pratar SOA är det numera inte bara WS-stacken som diskuteras, nu finns också "RESTful SOA". Agile så det förslår. RESTful är den simpla, begränsade vägen till services. Det är inte lika kraftfullt som WS*, men eftersom man snabbt bygger enkla tjänster som enkelt kan kombinera, kan man kanske komma fram till lösningar snabbare.

sMash finns på projectzero.org

Inga kommentarer: