onsdag 12 november 2008

Upplägg och sMash in

Jag och Pierre deltog idag i en labb kring IBM:s nya produkt WebSphere sMash. Det produkten ska hjälpa till med är att på ett enkelt och smidigt sätt bygga MashUps, d.v.s. webbapplikationer som sammanställer information och funktionalitet från fler av varandra oberoende källor. Jag måste säga att jag tycker det är roligt att IBM satsar på en sådan produkt där de tekniker som främst används är dynamiska skriptspråk (de som stöds är Groovy och PHP) och Webb 2.0 tekniker (AJAX, REST, JSON, osv.), vilket kanske inte direkt är de tekniker som man förknippar med IBM. Att IBM gör denna satsning kan också hjälpa till att föra in t.ex. Groovy-applikationer in i drifthallarna hos större företag eftersom IBM kan bistå med support och underhåll av infrastrukturen.


Utvecklingen i sMash görs i en utvecklingsmiljö som körs i en webbläsare vilket gör att utvecklaren inte behöver installera någonting på sin egen maskin. Utvecklingsmiljön var faktiskt riktigt trevlig att arbeta i och eftersom den använder en massa AJAX så blev användarupplevelsen bra. Labben bestod i att skapa enkla REST-tjänster som hämtade och uppdaterade information ur en Derby databas samt att även leverera informationen med en ATOM feed. Enkelt och smidigt var det i alla fall när man hade labbinstruktioner att följa. Om du vill ladda ner och testa är det bara att gå till projectzero.org och ladda ner Silverstone M2 CLI. Installationen går snabbt och smidigt och bör inte ta mer än 10 minuter.

Jag var senare under dagen på en föreläsning där man visade applikationer man byggt med sMash och då man använt en massa AJAX-teknik, flera av dessa applikationer var mycket imponerande. Det AJAX-ramverk som IBM använder är Dojo med Dijits (widgets till Dojo) och Dojox (ytterligare utökningar till Dojo).

Inga kommentarer: